Een terugblik op een turbulent 2016

Beste patiënten,

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we jullie graag bijpraten over de veranderingen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in onze praktijk.

Het is jullie misschien niet ontgaan dat wij behalve de zorg voor de eigen praktijk, ook de zorg voor het asielzoekerscentrum in Blitterswijck erbij hebben gekregen. Dit is door omstandigheden buiten ons om wat rommelig verlopen. Omdat wij geen goede planning hebben kunnen maken, hebben we veel wisselende waarnemers moeten inhuren in onze vakantieperiode. Dit heeft het werkproces geen goed gedaan. Voor dit jaar zijn we druk bezig om een en ander beter en soepeler te laten verlopen.  

Op dagen dat we allen aanwezig zijn gaat een van de dokters naar het azc, de anderen bemannen de praktijk. Bij afwezigheid van een van de vaste artsen, proberen we een waarnemer erbij in te huren, zodat er twee artsen op de praktijk zijn, waarvan een tot de vaste artsen behorend. De waarnemend arts is net zoals wij ook een opgeleide huisarts die alle ziektebeelden kan aanpakken. De assistente zal aan de telefoon een schifting maken wie bij de waarnemer kan komen en wie bij de vaste arts terug moet komen. Indien gewenst kunt u altijd vragen om een van de vaste artsen, maar dit kan inhouden dat u dan langer zult moeten wachten.

Ook het vertrek van Dokter Engels kwam redelijk onverwacht, wij zijn blij een goede opvolgster voor haar te hebben gevonden, namelijk dokter OudeLuttikhuis. Helaas is ook deze verandering gebeurd in een periode dat de drukte bovengemiddeld was.

Wij zijn met de dokters en assistentes nu in overleg op welke manier we het volgend jaar het soepeler kunnen laten verlopen.  Wij vertrouwen op jullie begrip. Wij staan graag open voor suggesties voor verbeteringen van ondervonden knelpunten, schriftelijk, of via mail.

Huisartsen en assistentes van huisartsenpraktijk meerlo


25-01-2017