De praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner Somatiek is speciaal opgeleid om samen met de huisarts patiënten te begeleiden met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld Diabetes mellitus, verhoogde bloeddruk, COPD of astma. De praktijkondersteuner brengt op verzoek van de huisarts uw gezondheidstoestand samen met u zorgvuldig in kaart, adviseert u over relevante bevindingen, geeft leefstijladviezen en overlegt zonodig met uw huisarts. Alles is er op gericht om u als patiënt met een chonische aandoening zo goed mogelijk zelfstandig met uw ziekte om te laten gaan en uw gezondheid op het hoogst mogelijke peil te houden. 

 

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek, door middel van vraagverheldering, advisering, eerstelijnsbehandeling en zorgprocessturing.