Duikadvisering

Wilt u gaan duiken en wilt u weten of u daar medisch geschikt voor bent? Duikt u al langer recreatief en wilt u weten of uw medische geschiktheid nog voldoende toereikend is? Voor deze vragen kunt u in overleg met de praktijkassistente een afspraak maken bij dokter Joosten. Hij is als ‘Medical Examiner of Divers’ ingeschreven bij de ‘European college of Baromedicine’. Hiermee is hij bekwaam en bevoegd om sportduikbeoefenaars een gedegen advies te geven als het gaat om het verantwoord beoefenen van de duiksport.

Na het maken van de afspraak kunt u hier het Vragenformulier Duikgeneeskundige Keuring downloaden en invullen. U neemt het vragenformulier mee naar het adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek heeft u een gesprek met dokter Joosten, vindt een lichamelijk onderzoek plaats en wordt een longfunctietest afgenomen. Dit alles neemt ongeveer 1 uur in beslag. De kosten voor het volledige adviesgesprek bedragen €65,--.